top of page
Wat is ontwerpend onderzoek

Ontwerpend onderzoek is erop gericht de wensen en ervaringen van gebruikers en burgers inzichtelijk te maken en te gebruiken bij het ontwikkelen van nieuwe producten, diensten, strategie of beleid.

De belangrijkste stappen van ontwerpend onderzoek zijn:

- Begrijpen: het probleem, de markt, de technologie goed begrijpen

– Observeren: mensen observeren in concrete situaties die met het probleem of met huidige producten/ diensten te maken hebben.

– Idee- of conceptontwikkeling en de visualisatie ervan: nieuwe ideeën bedenken en op basis daarvan prototypen of scenario’s ontwikkelen.

–  Validatie: testen, evalueren en verfijnen van de oplossing.

- Implementatie: uitvoeren en ‘naar de markt brengen’ wat uiteindelijk uit de bus is gekomen.

 

methodes:

 

  • (visual) Storytelling/ mapping

  • scenario onderzoek

  • Business & Value Model Canvas

  • Context Mapping

  • Service Blueprint

  • Persona onderzoek

  • Customer Journey

bottom of page